БИОГРАФИЯ

Андрей Германов е роден на 17 юни 1932 г. в село Яворово, сега - Варненска област. Баща му, Димитър Христов Германов, е роден през 1892 г. в село Каваклия, Лозенградско. Бил е още дете, когато семейството му бяга от Турция и се преселва в село Нова Шипка, Варненско. Майката на Андрей, Рада Петрова Маринова (по баща) е родена в с. Нова Шипка през 1896 г. в семейство на преселници от историческата Шипка, Казанлъшко. Димитър и Рада заживяват от 1918 г. в с. Яворово, където се раждат Андрей и братята му – Христо, Петър и Георги, по-големи от него.


Основно образование Андрей Германов завършва в родното си село, средно – в Дългопол, а след това се записва в Софийския университет „Климент Охридски”, специалност руска филология.


През 1951-52 г. публикува първите си стихотворения.


През следващите години работи като преподавател във висши учебни заведения, като литературен редактор в издателство „Народна младеж”, като завеждащ редакция в издателство „Български писател”,като заместник главен редактор на сп. „Съвременник”, а през последните години от живота си - като главен редактор на сп. „Пламък”.


През 1959 г. е отпечатана първата му стихосбирка „Кълнове”, която слага началото на плодотворната му поетическа биография. Приоритетна тема, съпътстваща творческите му търсения в първите му стихотворения, е битието на селския свят във всичките му разновидности. Поетическото съзряване на Германов преминава през неизбежните младежки лутания, за да стигне до действително значими творби, където непринудеността и естествения изказ рисуват картини с нови пространства в духовния свят на човека и света. Тези нови мисловни и емоционални натрупвания очертават своеобразието на неговата поетика, съхранена в книгите му „Работнически влак”, „Родов герб”, „Равноденствие”, „Да ме запомниш”, „Преображения”, „Яростно слънце”, „Каменна земя”, „Четиристишия”, „Взривна зона”, „Самоубийствено живеем”.


Андрей Германов е подчинил целия си живот и талант на съвременната българска култура. Той е всестранно надарен литератор, преводач, публицист и художник.
Безспорен е неговия принос в историята на преводната литература. Той превежда творбите на около деветдесет руски класически, съветски, белоруски, украински и др. поети, между които са Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Надсон, Блок, Есенин, Твардовски, Рождественски, Вознесенски, Евтушенко, Нил Гилевич, Максим Танк, Егише Черенц, Едуард Межелайтис и др.


За личното си творчество и огромното си преводаческо дело приживе Андрей Германов е удостояван с множество български и чуждестранни награди. Негови стихове са превеждани и издавани на руски, английски, френски, немски, украински, белоруски, чешки, литовски, грузински, арменски и др. езици.


Умира в София на 15 май 1981 г.