БИБЛИОГРАФИЯ

Поезия
„Кълнове”, 1959
„Работнически влак”, 1962
„Родов герб”, 1964
„Равноденствие”, 1965
„Светлинки в планината” (детски стихове), 1966
„Да ме запомниш”, 1967
„Преображения”, 1968
„Яростно слънце”, 1969
„Азбука”, 1970
„Всяка заран” (детски стихове), 1970
„Мост” (избрано), 1970
„Като въздишка”, 1970, 1975
„Острови”, 1972
„Стихотворения” (избрано), 1973
„Огледалце” (детски стихове), 1973
„…И оживяха в песента”, 1974
„Четиристишия”, 1974
„Каменна земя”, 1975
„Нови четиристишия”, 1976
„Взривна зона”, 1977, 1980
„Remember Me Well”, 1978
„Самоубийствено живеем”, 1979
„Олелии” (детски стихове), 1979
„Границата на снега”, 1979
„Други четиристишия”, 1980

Поезия, издадена посмъртно
„Душа незащитена”, 1981
„Златна светлина”, 1983
„Змей на вратата” (детски стихове), 1983
„Избранная лирика” (на руски език), 1984
„Български преводачи” (преводи, избрано), 1987
„Четиристишия”, 1994
„Догдето златен станеш цял”, 1994
„Насън ще бъда млад”, 1999
„Изсичането на Лонгоза”, 2000
„Оживелият от Термопилите”, 2006

Проза
„Камчийска балада”, 1967, 1985
„На светлина превърнат”, 1978
„Шаячни момчета”, 1981

Архивният фонд „Германов, Андрей Димитров” се намира на съхранение в Държавен архив – Варна.